Legislație comunitară

REGULAMENTUL (CE) NR. 834-2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 -PRIVIND PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr .889-2008 Al Comisiei Din 5 Septembrie 2008 -Stabilirea Normelor de Aplicare a Regulamentului Ce Nr. 834-2007
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1235-2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 - REGIMUL DE IMPORT AL PRODUSELOR ECOLOGICE DIN ȚĂRILE TERȚE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr. 882-2004 - Controale oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare
Vizualizare
REGULAMENTUL (UE) Nr. 625-2017 - Controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr. 178-2002 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentara
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1829-2003 - Privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Vizualizare

Legislație națională

Ordonanta de urgenta nr. 34-2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 895-2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare Vizualizare
Ordin nr. 51-2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare Vizualizare
Hotarare nr. 131-2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834-2007 Vizualizare
Ordin nr. 417-2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 900-2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică Vizualizare
Ordonanta nr. 29-2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34-2000 Vizualizare
www.000webhost.com