Legislație comunitară

Regulament (CE) nr. 834-2007 al Consiliului din 28 iunie 2007, privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 889-2008 - al Comisiei din 5 septembrie 2008, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834-2007 Vizualizare
Regulament (CE) nr. 1235-2008 - de stabilire a normelor de aplicare a R. (CE) nr. 834-2007 în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 882-2004 - controale oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare
Vizualizare
Regulament (UE) nr. 625-2017 - controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 178-2002 - principii și cerințe generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentara
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 1829-2003 - privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Vizualizare

Legislație națională

Ordonanta de urgenta nr. 34-2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 895-2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare Vizualizare
Ordin nr. 51-2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare Vizualizare
Hotarare nr. 131-2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834-2007 Vizualizare
Ordin nr. 417-2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 900-2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică Vizualizare
Ordonanta nr. 29-2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34-2000 Vizualizare
www.000webhost.com