Legislație comunitară

REGULAMENTUL (CE) NR. 834-2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 -PRIVIND PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr .889-2008 Al Comisiei Din 5 Septembrie 2008 -Stabilirea Normelor de Aplicare a Regulamentului Ce Nr. 834-2007
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 3-2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru prod agr pe piata interna si terțe
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 501-2008 AL COMISIEI Din 5 Iunie 2008 de Stabilire a Normelor de Aplicare a Regulamentului (CE) Nr. 3-2008 Al Consiliului
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 537-2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235 -2008- LISTA ȚĂRILOR TERȚE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 710-2009 AL COMISIEI din 5 august 2009 în ceea ce privește ANIMALELE DE ACVACULTURĂ
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 765-2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare,supraveghere a pieței
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1235-2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 - REGIMUL DE IMPORT AL PRODUSELOR ECOLOGICE DIN ȚĂRILE TERȚE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 203 din 8.03. 2012 AL CONSILIULUI ce modifica Regulamentul nr. 889 din 2008, in ceea ce priveste normele pentru vin ecologic
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 505 din 14 iunie 2012 AL CONSILIULUI ce modifica Regulamentul nr. 889 din 2008 privind productia ecologica, etichetarea si controlul
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1254/2008 AL COMISIEI din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul
Vizualizare
REGULAMENTUL (UE) NR. 271/2010 AL COMISIEI din 24 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică
Vizualizare
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 392/2013 AL COMISIEI din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice
Vizualizare
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 586/2013 AL COMISIEI din 20 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual
Vizualizare
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 567/2013 AL COMISIEI din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
Vizualizare

Legislație națională

HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agr.ecologică Vizualizare
HOTĂRÂRE nr.1303 din 15 decembrie 2010 schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate Vizualizare
ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Vizualizare
ORDIN nr. 252-din-2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219- 2007 Vizualizare
ORDIN Nr. 317-190 Din 11 Mai 2006 Pentru Aprobarea Regulilor Specifice Privind Etichetarea Produselor Agroalimentare Ecologice Vizualizare
ORDIN nr.51-din-1-martie-2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe Vizualizare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
HOTĂRÂREA NR. 131 din 27 Martie 2013 Vizualizare
ORDINUL NR. 378 din 23 Mai 2013 Vizualizare
ORDINUL NR.383 din 23 Mai 2013 Vizualizare
ORDINUL nr. 1438 din 16 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Vizualizare
ORDINUL nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare Vizualizare