Legislație comunitară

Regulament (CE) nr. 834-2007 al Consiliului din 28 iunie 2007, privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 889-2008 - al Comisiei din 5 septembrie 2008, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834-2007 Vizualizare
Regulament (CE) nr. 1235-2008 - de stabilire a normelor de aplicare a R. (CE) nr. 834-2007 în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
Vizualizare
Regulament (UE) nr. 625-2017 - controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 178-2002 - principii și cerințe generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentara
Vizualizare
Regulament (CE) nr. 1829-2003 - privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Vizualizare

Legislație națională

Ordonanta de urgenta nr. 34-2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 895-2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare Vizualizare
Hotarare nr. 131-2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834-2007 Vizualizare
Ordin nr. 417-2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice Vizualizare
Ordin nr. 900-2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică Vizualizare
Ordonanta nr. 29-2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34-2000 Vizualizare
Ordin nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Vizualizare
Ordin nr. 464 din 21 august 2019 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României Vizualizare
www.000webhost.com